Votre Forum

Vous n'êtes pas identifié.

#1 27-06-2018 06:20:08

snoopyki02
Membre
Date d'inscription: 10-06-2018
Messages: 50

Gclub

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSO_TMnzxJGsRDMu1bghfWvzH1C4SdKyxf82bdXKjHmhg0Wljye

การเล่นเกมทุกประเภทนั้น     ล้วนต้องอาศัยประสบการณ์ซึ่งถือว่าเป็น
ชั่วโมงบินที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่น
ไพ่บาคาร่าออนไลน์ ทั้งนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ
การอ่านเค้าไพ่ ซึ่งแน่นอนว่าการใช้ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวยังอาจจะ
ไม่เพียงพอต่อการชนะเกมไพ่บาคาร่าได้ แม้ว่าเราจะมีประสบการณ์มากมาย
เพียงใดก็ตาม ซึ่งในบางครั้งประสบการณ์ก็เหมือนเป็นดาบสองคม
เพราะเมื่อเรามีประสบการณ์เราจะเล่นโดยยึดประสบการณ์ของเราเป็นหลัก
โดยที่จะปรับเปลี่ยนอะไรให้เป็นไปตามเกมล้วนเป็นสิ่งที่ยาก
โดยเฉพาะเมื่อมีอะไรใหม่ๆ เข้ามาแล้วเรายังใช้ประสบการณ์เดิมเท่ากับว่าเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆ นั่นเองค่ะ

Hors ligne

 

#2 27-06-2018 06:21:17

snoopyki02
Membre
Date d'inscription: 10-06-2018
Messages: 50

Re: Gclub

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSO_TMnzxJGsRDMu1bghfWvzH1C4SdKyxf82bdXKjHmhg0Wljye

การเล่นเกมทุกประเภทนั้น ทางเข้า gclub    ล้วนต้องอาศัยประสบการณ์ซึ่งถือว่าเป็น
ชั่วโมงบินที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่น
ไพ่บาคาร่าออนไลน์ ทั้งนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ
การอ่านเค้าไพ่ ซึ่งแน่นอนว่าการใช้ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวยังอาจจะ
ไม่เพียงพอต่อการชนะเกมไพ่บาคาร่าได้ แม้ว่าเราจะมีประสบการณ์มากมาย
เพียงใดก็ตาม ซึ่งในบางครั้งประสบการณ์ก็เหมือนเป็นดาบสองคม
เพราะเมื่อเรามีประสบการณ์เราจะเล่นโดยยึดประสบการณ์ของเราเป็นหลัก
โดยที่จะปรับเปลี่ยนอะไรให้เป็นไปตามเกมล้วนเป็นสิ่งที่ยาก
โดยเฉพาะเมื่อมีอะไรใหม่ๆ เข้ามาแล้วเรายังใช้ประสบการณ์เดิมเท่ากับว่าเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆ นั่นเองค่ะ

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Créez Votre Propre Forum
Insérer vos Graphiques
Dictionnaires de Traduction
Hébergé par ForumCrea.com