Votre Forum

Vous n'tes pas identifi.

#1 23-01-2020 10:33:27

Sreykhoch
Membre
Date d'inscription: 22-09-2019
Messages: 337

Sng bạc Rogue - Hy lấy tiền của bạn ra!

https://fsmedia.imgix.net/e0/7a/e2/98/fca5/4eb0/8908/8195aa27d137/finn-at-an-artist-depiction-of-star-wars-the-last-jediscanto-bight.png?rect=0%2C0%2C1596%2C798&auto=format%2Ccompress&dpr=2&w=650

Sng bạc trực tuyến Rogue dường như ở khắp mọi nơi! Nhưng chng l g?
"Sng bạc Rogue" l một thuật ngữ m tả một sng bạc trực tuyến v bất kỳ l do g khng ph hợp với hnh vi sng bạc trực tuyến ph hợp, bnh thường.oppa888
Một v dụ hay v thường xuyn l một sng bạc trực tuyến khng thanh ton số tiền bạn ginh được hoặc gửi. Vấn đề bắt đầu khi bạn yu cầu rt tiền. Sau đ, bất kỳ l do dưới nh mặt trời được đưa ra cho họ khng thể thực hiện yu cầu của bạn.
L do thng thường l họ khng c chi tiết rt tiền của bạn, mặc d bạn đ gửi cho họ hng chục lần. Cc l do khc bao gồm rằng họ c vấn đề "hnh chnh" hoặc "hệ thống" hoặc họ đ gửi sc v c lẽ n đ bị mất trong bi.

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Créez Votre Propre Forum
Insrer vos Graphiques
Dictionnaires de Traduction
Hébergé par ForumCrea.com