Votre Forum

Vous n'êtes pas identifié.

#1 14-02-2020 02:02:59

Sreykhoch
Membre
Date d'inscription: 22-09-2019
Messages: 128

Giống trong tṛ chơi ṣng bạc trực tuyến

https://images.images4us.com/777/en/live_Roulette_new.jpg

Đối với nhiều baccarat là một ẩn số trong ṣng bạc, bạn sẽ thường thấy nó bị cuốn vào các khu vực t́m kiếm độc quyền của ṣng bạc và được chơi bởi những người trông giống như họ biết họ đang làm ǵ và có tiền để đốt. Hầu hết mọi người thậm chí đă nghe nói về baccarat đều không biết cách chơi và nguồn gốc của tṛ chơi dường như độc quyền này, v́ vậy tôi sẽ cố gắng khai sáng cho bạn.
Trước hết, nó không phải là một tṛ chơi độc quyền; nó mở cửa cho tất cả mọi người và không chỉ rất đơn giản mà c̣n mang lại lợi thế nhà thấp nhất trong ṣng bạc. paoypet.com Nguồn gốc của nó là nguồn gốc của nhiều cuộc tranh luận nhưng tôi sẽ đi sâu vào những ǵ được coi là phiên bản được chấp nhận nhất.
Cả người Pháp và người Ư đều cho rằng baccarat là phát minh của họ - thậm chí người ta c̣n nghĩ rằng gốc rễ sớm nhất của tṛ chơi có thể được truy nguyên từ một nghi lễ ngoại giáo. Nghi thức này quyết định số phận của một trinh nữ trẻ và bao gồm chín linh hồn đang cầu nguyện trong khi cô ném một cái chết chín mặt. Nếu cô ấy ném 8 hoặc 9 th́ cô ấy trở thành nữ tư tế của ngôi đền, 6 hoặc 7, cô ấy sẽ rời đi và không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động tôn giáo nào nữa mà chỉ sợ hăi nếu cô ấy lăn xuống dưới 6 th́ cô ấy phải đi xuống xuống biển và tự chết đuối.

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Créez Votre Propre Forum
Insérer vos Graphiques
Dictionnaires de Traduction
Hébergé par ForumCrea.com